Polityka Prywatności - Krajowy Program Zdrowotny - Prywatna Opieka Medyczna

23.05.2019

I Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności portalu dostępnego pod adresem www.krajowyprogramzdrowotny.pl, zwanego dalej „Portal” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Portalu w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych na łamach Portalu.

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że właścicielem oraz operatorem Portalu jest spółka pod firmą Twoje Zdrowie Ubezpieczenia Spółka z o. o.  z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Dominikańska 9, NIP 9562325545, REGON 367554524, KRS 0000857727 zwana dalej „Spółką”.

Informujemy, że korzystanie z Portalu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, który w sposób nieodpłatny udostępniony został na stronie www.krajowyprogramzdrowotny.pl oraz w siedzibie Spółki przy ulicy Dominikańskiej 9 w Toruniu (87-100).

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami o ochronie danych osobowych.

II Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie pozyskane dane osobowe, w tym dane podawane przez Państwa w procesie rejestracji, a także przy kontakcie za pomocą formularza, są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zbieranie danych osobowych zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Jednocześnie zapewniamy, że będą one przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji polisy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, optymalizacji działania Portalu oraz komunikacji marketingowej.

Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, . Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  1. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  4. przenoszenia danych osobowych do innego administratora w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora Danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy bądź korzystania z funkcjonalności portalu.

Zebrane dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące prawo oraz z uwzględnieniem wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Państwa dane osobowe w żaden sposób nie są dostępne dla osób trzecich korzystających z naszego Portalu.

III Prawa autorskie

Zawartość Portalu oraz wszelkie treści prezentowane na naszym Portalu objęte są prawem autorskim. Wszystkie znaki towarowe, logotypy oraz materiały prezentowane na Portalu chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Spółki. Wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody Spółki stanowi naruszenie prawa i naraża Państwa na odpowiedzialność cywilną.

IV Wykorzystywanie plików Cookies

Informujemy, iż w ramach prowadzenia naszego Portalu korzystamy z plików Cookies, rozumianych jako niewielkie partie informacji przekazywane przez serwer, a następnie zapisywane po stronie Użytkownika w urządzeniu końcowym. Pliki Cookies są używane głównie w celach statystycznych, reklamowych oraz optymalizacyjnych i dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji użytkownika, w tym przede wszystkim rozpoznania urządzenia Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić zawartość Portalu. Preferencje dotyczące plików Cookies można modyfikować w poszczególnych przeglądarkach internetowych. Kontynuowanie korzystania z portalu bez dokonania zmian oznacza zgodę na użycie plików Cookies.

Zmiana ustawień przeglądarki lub wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Portalu.

Wyrażenie zgody na korzystanie z plików Cookies w żaden sposób nie wpływa na ustawienia konfiguracyjne w urządzeniach końcowych.

V Postanowienia końcowe

Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Na łamach Portalu mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.

Nieustannie doskonalimy nasz Portal i dążymy do dostosowywania Polityki Prywatności do wymogów wynikających z zasad dobrej praktyki. W związku z powyższym informujemy, że treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani.